Martin Zeman

MUDr. Martin Zeman

je majitel, výkonný ředitel a odborný garant společnosti SpesMedika s.r.o. a ProServices s.r.o.
MUDr. Martin Zeman je zkušeným odborníkem v oboru vnitřního lékařství, všeobecného praktického
a pracovního lékařství. Má dlouholeté zkušenosti ze svého působení na interním oddělení Nemocnice Počátky
a také z kardiochirurgických klinik Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice Na Homolce,
kde pracoval jako anesteziolog-intenzivista a spolupracoval s interními a kardiologickými klinikami na obou pracovištích.

Odborné vzdělání a kvalifikace
2017Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
2013Získání akreditace Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání lékařů pro obor všeobecné praktické lékařství
2012Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
2011Absolvování kurzu “Základy pracovního lékařství” – zakončený zkouškou
2008Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
2006Odborná a specializovaná způsobilost pro obory:
všeobecné praktické lékařství pro dospělé
vnitřní lékařství
anesteziologie a resuscitace
2006Licence pro obor Všeobecné praktické lékařství pro dospělé
2006Licence pro obor Vnitřní lékařství
2004Licence pro obor Anesteziologie a resuscitace
2002Atestace I. stupně z Anesteziologie a resuscitace
1997Atestace I.stupně z Vnitřního lékařství
1994Promoce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Odborné praxe, zaměstnání
2017 – dosudProvozovatel nestátního zdravotnického zařízení
SpesMedika s.r.o.
majitel, výkonný ředitel a odborný garant společnosti
2009 – dosudProvozovatel nestátního zdravotnického zařízení
ProServices s.r.o v Praze 4
majitel, výkonný ředitel a odborný garant společnosti
2005 – dosudVšeobecný praktický lékař
2005-2008Nestátní zdravotnické zařízení v Praze všeobecný praktický lékař, ředitel společnosti
2005-2008Interní oddělení Nemocnice na Homolce a Program H Plus internista, externí spolupracovník
2003-2005Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce
intenzivista / anesteziolog
Interní oddělení Nemocnice Na Homolce
lékař interního oddělení
1998 – 2002spolupráce se společností Ambulance Meditrans při zajištování transportů speciálními leteckými prostředky a sanitními vozy za podmínek neodkladné péče po celém světě
1997 – 2002Kardiochirurgická klinika FNKV Praha
intenzivista / anesteziolog
Interní klinika FNKV Praha
lékař interního oddělení
1994 – 1997Interní oddělení Nemocnice Počátky
lékař interního oddělení
Odborné stáže
2003Itálie-Bergamo
2003USA-San Diego
2002Belgie-Middelheim
Členství v odborných a vědeckých organizacích
ČLS JEP
Společnost všeobecného lékařství
Česká internistická společnost
Společnost psychosomatické medicíny

MUDr. Marianna Klembarová

Odborné vzdělání a kvalifikace
6/2019 specializovaná způsobilost pro obor Všeobecné praktické lékařství
2017základní interní kmen v oboru všeobecné praktické lékařství
2015základní interní kmen v oboru vnitřní lékařství
2012promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Odborné praxe, zaměstnání
2017 - dosudSpesMedika s.r.o., pozice: všeobecný praktický lékař
2016 - dosudPro Services s.r.o. pozice: všeobecný praktický lékař
2014 - dosudSpolečný příjem interně nemocných VFN v Praze
lékař ve službě
2014 - 2017Nefrologická klinika VFN v Praze – Oddělení akutní medicíny
lékař
2014Nemocnice Měšice – Centrum integrované onkologické péče

Dana Soušková - všeobecná zdravotní sestra

Odborné vzdělání a kvalifikace
1982Střední zdravotnická škola v Praze, Ruská 91, Praha 10
1986Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra, registrační číslo: 005-0056-8398
Odborné praxe, zaměstnání
2018 – dosudordinace všeobecného praktického lékaře SpesMedika s.r.o
2008 – dosudPragomedika s. r. o.
sestra lékařské služby první pomoci pro děti
2005 – 2018ordinace všeobecného praktického lékaře Rodinný lékař s.r.o., zdravotní sestra
1999 – 2004firma Thovt Praha
1986 – 1998Interní oddělení / ambulance,
Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze