Pracovnělékařské služby (PLS) jsou zajišťovány v souladu s platnou legislativou, která vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, dále vyhláškou č. 79/2013 Sb. o PLS, v platném znění a zákoníku práce Zákon č. 262/2006 Sb.
Nabízíme jak pracovnělékařské prohlídky vyhovující současným zákonům, tak i pracovně lékařské služby nadstandardního rozsahu.
Vypracujeme individuální návrh rozsahu pracovnělékařských služeb pro jednotlivou společnost.

Proč zvolit pracovnělékařské služby
se společností ProServices s.r.o.?

Prohlídku objednáváme
vždy na konkrétní čas

dle možností zaměstnance
a garantujeme objednání
zaměstnance v co nejkratším
termínu

Poskytujeme
jedinečnou nabídku
nadstandardních programů

Zajišťujeme péči pro
všechny kategorie práce

V OBLASTI PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB NABÍZÍME:

 

Provádění pracovně lékařských prohlídek:

Zajišťujeme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské a hodnocení zdravotního stavu. Rozsah lékařské prohlídky je nastaven v rámci legislativní povinnosti, liší se na základě kategorie rizikových faktorů na pracovišti.

Poradenství:

Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti pracovně lékařských služeb, které je požadováno legislativní úpravou (§ 2 písm. b) vyhlášky 79/2013 Sb.) zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy.

Dohled pracovišť:

Dohled na pracovištích zaměstnavatele, kdy účelem dohledu je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů. Dohled pracovišť provádíme v intervalech vyžadovaných právními předpisy.

Provádění školení v poskytování první pomoci:

Zaměstnavatel je povinen zajistit v souladu s riziky na pracovišti dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci. Vaše zaměstnance proškolíme v první pomoci, které je zaměřené především na poskytování laické první pomoci a prevenci úrazů na Vašem pracovišti. Laická první pomoc je poskytovaná každou osobou obvykle s minimálními, improvizovanými prostředky. Zákonná povinnost poskytnutí pomoci plyne z § 150 Trestního zákona, součástí je přivolání odborné zdravotnické pomoci.

PROGRAMY PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PÉČE

V rámci programů pracovně – lékařské péče nabízíme dva standardní programy (základní a rozšířený) nebo individuální program na míru dle požadavku zákazníka*.

ZÁKLADNÍROZŠÍŘENÝ
Pracovně lékařské služby dle platné legislativyanoano
Možnost zaregistrování se u všeobecného praktického lékaře společnostianoano
Možnost akutního ošetření v případě nedostupnosti svého
registrujícího všeobecného praktického lékaře
anoano
Zajištění dopravně psychologického vyšetření pro profesionální řidičeneano
Sleva na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitidě (A/B)neano 10%
Sleva na potravinové doplňky-suplementace vitamínů, minerálů a stopových prvkůneano 10%
Individuální programy-výběr dle vlastní preferenceneano

*Paušální měsíční poplatek za poskytované služby se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců a jejich zařazení dle kategorizace prací.

Co by jste měli vědět o PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PÉČi – více zde