Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Konzultace a vyšetření na vlastní žádost2000 Kč
Zdravotní způsobilost k získání zbrojního průkazu800 Kč
Zdravotní způsobilost k výkonu zaměstnání700 Kč
Zdravotní způsobilost k získání řidičského průkazu600 Kč
Předoperační vyšetření před zákroky nehrazenými zdravotní pojišťovnou (bez laboratoře a EKG)1000 Kč
Lékařské vyšetření pro návrhy samoplátců lázeňské péče (bez laboratoře a EKG)1000 Kč
Zdravotní způsobilost sportovců s EKG700 Kč
Zdravotní způsobilost sportovců bez EKG600 Kč
Ověření zdravotní způsobilosti držitele řidičského průkazu400 Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (bodové ohodnocení bolestného, komerční životní pojištění…) 350 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace bez vyšetření 300 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu dle zdravotní dokumentace300 Kč
Potravinářský / zdravotní průkaz 400 Kč
EKG vyšetření a interpretace (samoplátci)300 Kč
TOKS (stolice na okultní krvácení) na žádost pacienta, mimo časové rozmezí preventivních prohlídek hrazených zdravotní pojišťovnou200 Kč
Zdravotní způsobilost ke studiu100 Kč
Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise před umístěním do USP
(ústav sociální péče, domov pro seniory, domov s pečovatelskou službou…)
200 Kč
Odběr krve a zajištění laboratorního vyšetření na žádost pacienta
+ poplatek za laboratorní vyšetření dle sazebníku laboratoře*
200 Kč
Aplikace očkovací látky a dohled (30 minut)**300 Kč
Vystavení očkovacího průkazu100 Kč
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely300 Kč
Základní preventivní program3450 Kč
Program zaměřený na změnu stravovacích a pohybových návyků3450 Kč
každá další konzultace k programu500 Kč
Program na odvykání kouření1 500 Kč
každá další konzultace k programu500 Kč
Kurz první pomoci1 500 Kč
Členský program Zodpovědnost-ročně8 400 Kč
Členský program Motivace-ročně6 000 Kč

*  ceny jednotlivých laboratorních položek - viz. ceník EUC laboratoř

** ceny jednotlivých očkovacích látek - viz.ceník distributora Avenier