Pracovně lékařské služby (PLS)

povinnost, nutné zlo či reálný nástroj prevence a zachování zdraví zaměstnanců ve smyslu „podpora zdraví – health promotion“ jako obraz zdravotně – sociální politiky firmy …?

 

Pracovně lékařské služby jsou každodenní praxí všeobecných praktických lékařů. Jejich smyslem je předcházet poškození zdraví zaměstnanců při výkonu práce. Zaměstnanci mají totiž právo na bezpečnost při práci. A zaměstnavatel má zase povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání vykonával práci, ke které není zdravotně způsobilý. Dobře organizovaná pracovnělékařská péče ve firmě dokáže minimalizovat ztráty z případné nepřítomnosti zaměstnance při opakovaných pracovních neschopnostech.

go top